<code id="51uud"><strong id="51uud"><acronym id="51uud"></acronym></strong></code>

   <thead id="51uud"></thead>

    1. <big id="51uud"></big>
     1. <code id="51uud"></code>

        1. <label id="51uud"></label>

          <label id="51uud"><b id="51uud"></b></label>
          <blockquote id="51uud"></blockquote>

            <menu id="51uud"><b id="51uud"><strike id="51uud"></strike></b></menu>

            分布式数据库 UDDB

            分布式数据库UDDB(UCloud Distributed DataBase)是一种稳定、可靠、容量和服务能力可弹性伸缩的分布式关系型数据库服务。UDDB高度兼容MySQL协议和语法,支持自动化水平拆分,在线平滑扩缩容,服务能力线性扩展,透明读写分离,具备数据库全生命周期运维管控能力。

            优势

            无限扩容

            自动水平拆分;支持字符串,数字,日期等多种拆纬度;业务不中断平滑扩容。

            弹性扩展

            多种规格?#36947;?#37197;置;自主升降级,按需扩展;应用透明读写分离,应用零代码改动;平滑扩展,业务不中断。

            简单易用

            兼容MYSQL 协议、语法、客户端;轻松数据导入,数据库上云;一键实现数据库扩容;业务零代码改动,实现读写分离。

            快速部署

            可在线快速部署?#36947;?#33410;省采购、部署、配置等自建数据库工作,缩短项目周期,帮助业务快速上线。

            ?#32479;?#26412;

            稳定的产品,完善的运维和技术支持,相比开源产品总体性价比更高;多种?#36947;?#35268;格配置覆盖不同业务规模场景,按需购买;自主控制?#36947;?#21319;降配,根据业务量调整资源使用。            功能介绍

            水平分表

            UDDB通过水平分表来解决容量瓶颈问题,根据一列数据的值把数据行拆分到多个独立的表里。对于开发人员来说,不再需要关心如何切分数据、如何路由请求等待,只需初始化分片字段(shardkey),直?#29992;?#21521;逻辑库表进行编程、专注业务逻辑的实现即可,大大?#26723;?#20102;程序的复杂度。

            读写分离

            UDDB的读写分离功能是一种对应用透明的读写分离实现,应用在不需要修改任何代码的情况下,只需要在UDDB控制台中调整读权重,即可将读流量按照需要的比例在存储节点与只读?#36947;?#20043;间调整。写流量则统一走存储节点,不分流。

            平滑扩容

            UDDB支持数据库存储平滑扩缩容,支持一键扩容。

            弹性扩展

            UDDB支持服务节点实时扩展,实现服务能力的线性扩展。

            SQL兼容

            UDDB高度兼容MYSQL协议和语法。

            价格总览

            产品价格如下:
            以下为?#26412;?#20108;可用区B价格列表,其他地域可用区价格详情

             

            规格 价格 存储节点单价 只读?#36947;?#21333;价
            免费版 0元/月 高可用UDB配置价格 普通UDB配置价格
            标准版 1200元/月
            物理机版 4000元/月/台


            山西11选5预测10号晚
              <code id="51uud"><strong id="51uud"><acronym id="51uud"></acronym></strong></code>

              <thead id="51uud"></thead>

               1. <big id="51uud"></big>
                1. <code id="51uud"></code>

                   1. <label id="51uud"></label>

                     <label id="51uud"><b id="51uud"></b></label>
                     <blockquote id="51uud"></blockquote>

                       <menu id="51uud"><b id="51uud"><strike id="51uud"></strike></b></menu>
                         <code id="51uud"><strong id="51uud"><acronym id="51uud"></acronym></strong></code>

                         <thead id="51uud"></thead>

                          1. <big id="51uud"></big>
                           1. <code id="51uud"></code>

                              1. <label id="51uud"></label>

                                <label id="51uud"><b id="51uud"></b></label>
                                <blockquote id="51uud"></blockquote>

                                  <menu id="51uud"><b id="51uud"><strike id="51uud"></strike></b></menu>