<code id="51uud"><strong id="51uud"><acronym id="51uud"></acronym></strong></code>

   <thead id="51uud"></thead>

    1. <big id="51uud"></big>
     1. <code id="51uud"></code>

        1. <label id="51uud"></label>

          <label id="51uud"><b id="51uud"></b></label>
          <blockquote id="51uud"></blockquote>

            <menu id="51uud"><b id="51uud"><strike id="51uud"></strike></b></menu>

            私有网络 UVPC

            私有网络 VPC(Virtual Private Cloud)是属于用户的、逻辑隔离的网络环境。在私有网络中,可以创建指定网段的VPC,并在VPC中创建子网、自主管理云资源,同时可通过网络ACL实现安全防护。

            优势

            灵活的VPC网段定义

            支持10/172/192三种网段的自由组合,可随时在VPC中添?#26377;?#30340;网段,灵活扩容。

            子网跨可用区使用

            子网可覆盖地域内?#25105;?#21487;用区,实现跨可用区的在被。

            支持VIP跨可用区使用

            解除VIP单可用区内使用的限制,有效支撑跨可用区高可用架构。            功能介绍

            VPC

            是属于用户的、逻辑隔离的网络环境。在私有网络中,可以创建指定网段的VPC,在VPC中创建子网并自主管理云资源。

            子网

            为了科学有效地划分VPC内的地址空间,将其划分为更细粒度的网络段。这些独立的网络段叫做子网(Subnet)。

            NAT网关

            是一款企业级的VPC公网网关,可以让子网中未绑定弹性IP的云资源访问外网,也可配置端口转发规则使云资源对外提供服务。

            网络ACL

            是子网级别的安全策略,用于控制进出子网的数据流。用户可以通过设置出站规则和入站规则,对进出子网的流量进行精确控制。

            文档与更新

            山西11选5预测10号晚
              <code id="51uud"><strong id="51uud"><acronym id="51uud"></acronym></strong></code>

              <thead id="51uud"></thead>

               1. <big id="51uud"></big>
                1. <code id="51uud"></code>

                   1. <label id="51uud"></label>

                     <label id="51uud"><b id="51uud"></b></label>
                     <blockquote id="51uud"></blockquote>

                       <menu id="51uud"><b id="51uud"><strike id="51uud"></strike></b></menu>
                         <code id="51uud"><strong id="51uud"><acronym id="51uud"></acronym></strong></code>

                         <thead id="51uud"></thead>

                          1. <big id="51uud"></big>
                           1. <code id="51uud"></code>

                              1. <label id="51uud"></label>

                                <label id="51uud"><b id="51uud"></b></label>
                                <blockquote id="51uud"></blockquote>

                                  <menu id="51uud"><b id="51uud"><strike id="51uud"></strike></b></menu>